A Szent György Vitézei Lovagrend avatási ceremóniája Hatvanban, a Máltai Lovagrend (KMFAP) részvételével
 
Az Anjou ház nápolyi ágából származó Károly Róbert magyar király által 1326-ban alapított első világi rend, a Szent György Vitézei Lovagrend történelmi jelentőségű avatási ceremóniáját tartották 2018. május 27-én, Hatvanban

A Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi Szék 2018. április 12-i Sajtóközleménye
 
A Magisztrátusi Szék meglepve értesült arról, hogy a Szlovák Köztársaságban egyes sajtóorgánumok állovagrendnek, csalóknak állítanak be minket. A megjelent hamis állításokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozat kiadását tartjuk szükségesnek és indokoltnak:

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) terület nélküli állam és ebben a minőségben a nemzetközi jog alanyaként tart fenn számos ENSZ tagállammal bilaterális diplomáciai és vagy konzuli, illetve egyéb kapcsolatokat. Diplomáciai tevékenységünk végzéséhez – az államok közösségével egyezően – diplomata útlevelet bocsátunk ki, amelynek használatát – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – szigorúan szabályozzuk.

Sir Hossó Zoltán, ciprusi lovagparancsnok húsvéti verse a Szentföldi utazás és az Akkoban tartott avatás alkalmából
 
"Kereszt és szív összeolvad
Mit egy ünnep összeolvaszt
Erdete régi, ősi
A hagyomány kőbe vési
Történelmi úton járva
Sok jó lovag és a párja
Zarándokolt a Szentföldre
Végig nézve mindent körbe
Tiszteletét mind lerótta
A Siratófal előtt sorba
Múlt és jelen eggyé váltak
Hála Akko templomának
.......

Monsignor Ladislaus Joannes, pápai káplán, a Máltai Lovagrend (KMFAP) Magisztrátusi káplánja húsvéti üzenete
 

Kedves Dámák és Lovagok!

Nagypénteken azt éljük át, hogy Jézus értünk adta önmagát, mint ártatlan bárány. A halálával legyőzte a halált és szeretetével kivétel nélkül minden embert magához emelt.

A nagypéntek arra hív, hogy szeretetünket mi is kiterjesszük embertársainkra és mindenkire a környezetünkben.

A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. Jó, hogy ezt tavasszal ünnepeljük, mert ilyenkor a természet is kifejezi a húsvét lényegét. Megcsodáljuk a természet tél felett aratott győzelmét és újjáéledését, s ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadt.


XXI. IBSSA Kongresszus, 6. Partnership for Security Nemzetközi Konferencia és KMFAP Lovagavatás Izraelben a lovagvárosban
 

Az IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association) nemzetközi jellegének és kiterjedt kapcsolatrendszerének megfelelően rendezvényeit különböző kontinenseken, országokban és helyszíneken tartja megalakulása óta. Az IBSSA XXI. kongresszusára 2018. március 21-én Izraelben, Tel-Avivban kerül sor. Számos országból várható az IBSSA képviselők, tisztségviselők és tagok részvétele az eseményen, mivel a jövő évben tisztújításra és vezetőségi tagok választására is sor kerül.


26. Betegek Világnapja megemlékezés a Máltai Lovagrend (KMFAP) Szlovák Nagyperjelsége szervezésében Kátlovcén
 

 2018. február 11-én ismét találkoztak a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Szlovák Nagyperjelségének vezetői, bailiffjei és magisztrátusi káplánjai a Horvátországból, Magyarországról és Szlovákiából érkező dáma- és lovagtársaikkal és vendégeikkel a 26. Betegek Világnapja alkalmából tartott misén.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a Betegek Világnapja. Az a szándék vezérelte, hogy ezen a napon az emberek megemlékezzenek a betegekről és az egészségügyben dolgozókról, akiknek köszönhetően a Betegek Világnapja nem csak egy napra korlátozódik.


A Máltai Lovagrend (KMFAP) 33. Lovagavatási ceremóniája Miamiban (USA)
 
Komoly előkészítés előzte meg a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) a Floridai Bailiwick hathatós közreműködésével szervezett 33. Lovagavatási ceremóniáját, amelyet 2018. február 10-én a floridai Miamiban tartottak.

A Máltai Lovagrend központja az 1960-as, 70-es és 80-as években az USA-ban, New Yorkba áthelyezett székhelyén volt, s ez az időszak igazi aranykor volt a Rend modernkori történetében. A különleges kegyelmi állapot akkori Nagymesterünk H.M.E.H. Lorenzo De Valitch patriarcha rendkívül aktív és legmagasabb szinten, hivatalos formában is több ízben elismert, 26 évig tartó nagymesteri tevékenységének köszönhető, amikor az amerikai társadalom számos kiemelkedő személyisége lett megbecsült tagja a Lovagrendünknek. Több dokumentum igazolja, hogy életük során mindig nagyon büszkék voltak lovagi mivoltukra és személyük által, tetteikkel tovább öregbítették a Rend rangját és hírnevét...