Megalakult a KMFAP Szlovák nyelvi Perjelsége
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Nagymesterének 2011. május 13-án kihirdetett dekrétuma értelmében a Szlovák Rendtartomány (Bailiwick of Slovakia) Szlovák nyelvi Perjelséggé lépett elő.

A döntést nemcsak a szlovák lovagok számának növekedése indokolta, hanem a rendtartomány vezetőinek és tagjainak az elmúlt két év során végzett kiemelkedő és áldozatos humanitárius tevékenysége. A magasabb szervezeti szintre történt emeléshez hozzájárult a számos magas színvonalú lovagi rendezvény is, különösen az első Szlovákiában rendezett lovagavatási ceremónia szervezésében való aktív részvétel a Chateau Béla helyszínen.

A Szlovák Perjel Sir Alexander Czellárik ekkor vette át a történelminek számító döntés dokumentumát, hiszen önálló Szlovák Perjelség eddig soha nem létezett, ezáltal létrejötte mérföldkő a Jeruzsálemi Szent János Rend több, mint 900 éves történetében.

Drága Sir Alexander és Lady Mária!

Nagyon sok szeretettel gratulálunk a Lovagrend vezetése és a Magyar Nagyperjelség minden tagja nevében a megérdemelt előléptetéshez. Óriási munkát, energiát és nem kevés anyagi hozzájárulást áldoztatok a cél elérése érdekében. Tisztességes és megbízható munkátok, amelyet a szlovák lovagokkal együtt végeztetek, meghozta az eredményt. A jövőben is számítunk segítségetekre a Lovagrend közös feladataiban, legyetek továbbra is motorjai a lovagok évszázadok óta gyakorolt nemes célú tevékenységének.

Nagyon büszkék vagyunk Rátok, s örülünk, hogy Máltai Lovagrendünk (KMFAP) megbecsült tagjai sorába tartoztok!