A Máltai Lovagrend (KMFAP) 24. nemzetközi lovagavatási ceremóniája, 2015. május 8-9. Chateau Béla – Szlovákia
 

Lovagavatás a 10. évforduló jegyében:

2015-ben 10. évfordulóját ünnepeljük, hogy H.M.E.H. Prince José és H.G. Prof. Popper György átvette a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) vezetését. Egyúttal megemlékeztünk nagyra becsült és szeretett előző Nagymesterünk, His Beatitude Dom Lorenzo sajnálatos halálának 10. évfordulójáról is. E két évforduló különös jelentőséget kölcsönzött ennek a ceremóniának és az év során történő eseményeknek.

A Lovagrend történetében és a lovagjelöltek életében mindig nagy jelentőségű esemény a Lovagavatási Ceremónia, amely emlékezetes élmény marad minden jelenlévő számára. Ezen a napon a jelölt (posztuláns) neve örökre bekerül a közel 1000 éves lovagrend aranykönyvében őrzött lovagi névsorba. A lovagi eszme és szellemiség végigkíséri az avatottakat az életben, s nagyon kell vigyázniuk, hogy ne vétsenek a lovagi eskü ellen.

2015. május 8-9. között került sor a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Magyar Nagyperjelsége és Szlovák Nagyperjelsége szervezésében a 24. nemzetközi lovagavatásra. Rendünk hagyománytiszteletéből adódóan immár sokadszor volt az avatás helyszíne az impozáns Chateau Béla, Szlovákiában, 4 kontinens, 25 országa képviselőinek részvételével.

Ez alkalommal is Szent János Rendi lovagokat, vagy ismertebb nevén Máltai lovagokat és a Rend katonai szárnyát képező Szuverén Ciprusi Rend, más néven a Kard és Csend Lovagjai leendő tagjait ütötte lovaggá H.M.E.H. Prince José, a Rend Nagymestere. A délelőtt folyamán, ezen a különösen szép napon, egymás után érkeztek a lovagjelöltek családjukkal, rokonaikkal, barátaikkal a gyönyörű parkkal körülvett kastélyba.

„General Chapter of Knights and Postulants” – Lovagi Gyűlés és találkozás a lovagjelöltekkel

2015. május 8-án, pénteken az elhelyezkedés és regisztráció után 17.00 órakor kezdődött a ceremóniát megelőző, hagyományos Lovagi Gyűlés, amelyen a legutóbbi avatás óta eltelt időszak főbb eseményeit bemutató prezentációt láthatták a résztvevők : a jelöltek, a lovagok és a vendégek – különös tekintettel a Lovagrend humanitárius tevékenységére, amely kiemelt szerepet játszik a Lovagrend feladatai között.

  

 

 A bevezető és köszöntő szavak elhangzása után a Nagymester és Általános Helyettese H.G. Prof. Popper György szóltak a lovagokhoz és ismertették a következő időszak terveit és elképzeléseit. A lovagi gyűlés fontos részeként H.M.E.H. Prince José Nagymester egyenként bemutatta a jelölteket, ismertetve életútjukat, szakmai és humanitárius tevékenységüket, majd átnyújtotta a jelöltségüket igazoló diplomát.

„Watch of the Arms” – Lovagi Virrasztás

A következő fontos esemény a Lovagi Virrasztás volt – a kastély Vadásztermében – amelynek múltja és hagyománya a lovagkorba nyúlik vissza. A „Watch of the Arms” szerepe az volt, hogy az avatást megelőző este a lovagok minden tekintetben felkészüljenek a másnapi nagy eseményre. Miközben megtisztították fegyvereiket és rendbe hozták külső megjelenésüket, megfürödtek, tiszta ruhát vettek fel, lelkileg teljesen ráhangolódtak a rájuk váró különleges élményre, amelyben csak a kivételezettek részesülhetnek. Átgondolták addigi életüket, tetteiket, gondolataikban elmélyülve, lelkileg megtisztulva várták a másnapot, gyakran reggelig virrasztva, s tudták, hogy ettől a naptól kezdve megváltozik az életük. Tudták, hogy ezentúl életük minden pillanatában méltónak kell lenniük a lovagi eszméhez. Ezt a fontos lovagi hagyományt idézzük fel minden avatás előtti estén, természetesen a mai kor igényeihez igazodva. A Nagymester találkozott a lovagjelöltekkel, beszélt nekik a lovagság lényegéről, szerepéről, a lovagok feladatairól a XXI. században. Nagyon érdekes dolgokat mondott el a lovagok dicső múltjából és hétköznapi életükből, kiegészítve a jelöltek által előzetesen megszerzett ismereteket.

        

   

Rövid elmélkedés után a lovagi rekvizitumok és jelképek bemutatása következett, amelyeket az avatáson használnak, illetve az avatás során minden jelölt megkap és ezentúl viselni fog, a lovagi protokoll szabályai szerint.

Lovagi díszvacsora

A múltban is különleges vacsora zárta a lovagi találkozót, ahogy ezúttal is. A kastély gyönyörű nagytermében, az Orangerie-ben impozánsan terített asztalok várták a jelölteket és a Lovagrend tagjait. A gálavacsora jó hangulatban zajlott, finom ételeket és borokat szolgáltak fel. A zenei élménnyel is gazdagodott mindenki. A kora nyári meleg kicsalogatta az embereket a teraszra és a parkba, ahol a holdfény varázslatos hangulatot teremtett a beszélgetésre vágyóknak.

    

Az avatás napja:

Szentmise a Chateau Béla kápolnájában

Felvirradt a szombat reggel, amikor sor került a római katolikus szentmisére a kastély kápolnájában, amelyet Rev. Horváth Róbert atya – a KMFAP magisztrátusi vallási tanácsosa, Mgr. Pavol Zemko – római katolikus pap (Kátlovce – Szlovákia Nagyszombati Egyházmegye) és Mgr. Martin Klement – római katolikus káplán (Bošáca – Szlovákia Nagyszombati Egyházmegye) celebrált.

Ez idő alatt óriási intenzitással zajlott a készülődés és rendezkedés, az avatás helyszínének, az Orangerie díszteremnek a feldíszítése: zászlókkal, virágokkal, lovagi jelképekkel láttuk el az önmagában is impozáns termet, ahol lassan gyülekeztek a meghívott vendégek.

A 24. nemzetközi avatási ceremónia

A bemutatkozó és üdvözlő szavak után 11.00 órakor elkezdődött az avatási ceremónia, amikor Sir Stangl Péter Ceremóniamester botjával hármat koppantott a patinás padozaton és felcsendült a díszjel.

Ezzel elkezdődött az ünnepélyes bevonulás zenei aláfestéssel: az élen a ceremóniamesterrel, a lovagjelöltekkel, utánuk a Rend dámái és lovagjai, illetve a KMFAP társult tagjai, és a baráti rendek képviselői, megkülönböztetett tisztelettel köszöntve a Máltai Lovagrend (KMFAP) különböző vallási vezetőit, a nyelvi perjelségek, és nagyperjelségek vezetőit, majd a Rendi Állam államtitkárai, miniszterei és a Rend káplánja után a KMFAP legmagasabb rangú tisztségviselőit.

Ekkor hangzott el: „Kérem álljanak fel, fogadjuk tisztelettel a Rend legmagasabb szintű vezetőit és szimbólumait!”

Bejelentem

  •  H.G. Popper György urat, a Nagymester általános helyettesét, aki Sir Czapáry-Martincsevics András – Dunántúl Bailiff-je, szárnysegéd kíséretében érkezik, majd
  • H.M.E.H. Prince José Nagymestert és feleségét, Princess Isabel asszonyt, akik Sir Dragan Nikolic szárnysegéd kíséretében érkeznek.   

Utánuk a Máltai és a Ciprusi avatási kardot hordozó lovagok vonultak be a terembe, majd a nemzeti zászlók bevonulásával egy időben a szlovák, a magyar és a Máltai Lovagrend himnusza hangzott el – az utóbbi Sir Joey DeMaio amerikai lovagtársunk kiváló nagyzenekari hangszerelésében.

    

Ezután következett a Nagymester vendégekhez intézett üdvözlő beszéde.

Minden avatás alkalmával megemlékezünk az elhunyt lovagjainkról és imádkozunk a beteg lovagtársaink egészségéért, amelyhez ezúttal a Panis Angelicus című szerzemény adott megfelelő hangulatot, Lady Lívia Ághova, a Prágai Operaház szopránénekesének előadásában.

A jelöltek avatása előtt a Nagymester Kitüntetéseket nyújtott át az alábbi személyek részére:

- H.E. Dr. Nelson Manuel Cosme – az Angolai Köztársaság nagykövete Brazíliában
- Docens ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th.D.
- PhDr. Mgr. Martin Klement

  

A Lovagrend hivatalos nyelve az angol, ezért a Nagymester lovagjelöltekhez szóló beszéde angol nyelven hangzott el, amit a jelöltek figyelmesen hallgattak. Beszédében a Rend legmagasabb rangú vezetője kifejtette, hogy a lovaggá válás egyik legfontosabb feltétele a humánus értékrend. Lovagnak lenni komoly kötelességekkel járó megtiszteltetés. Minden tagtól elvárható, hogy aktív részt vállaljon a lovagrend humanitárius munkájában. A beszéd után a Nagymester felkérte a vallások képviselőit, hogy áldják meg a lovagi jelképeket és az avatási rekvizitumokat, amelyeket a jelenlévő apródok és lovagok, illetve dámák tartottak kezükben.

A Lovagi jelképek:

A Rend tagjai számára igen fontosak a jelentéssel bíró lovagi szimbólumok, amelyek viselése lelki töltést és erőt ad, és hozzájárul a lovagi identitás kialakulásához:

  • A legfontosabb a fehér Máltai kereszt – a szeretet, hit és jótékonyság szimbóluma, amely pajzsul szolgál, megvéd és üdvözít, nyolc csúcsa a nyolc boldogságot jelképezi, és a lovagi erényeket.
  • A piros színű palást – a lovagi testvériség jelképe, amelyet büszkén viselnek a Rend tagjai, minden hivatalos lovagi eseményen.
  • A kard, amellyel az avatás történik – az erkölcsi erő, a hatalom, a béke és igazságosság jelképe.
  • A sarkantyú, amivel megérintik a térdelő jelölt sarkát – a lovagok lovas múltjára emlékeztet.

Lovagavatás:

Az áldást követően megkezdődött az avatás aktusa. Ezen alkalommal 20 új Máltai lovagot és 3 új Ciprusi lovagot avatott a Nagymester, akik a következő országokból származnak: Magyarország, Szlovákia, Horvátország, Németország, Olaszország, Málta, Lettország, Cseh Köztársaság, Szerbia, Kína és USA.

                 

Hagyományos módon az avatás a Máltai Lovagrend tisztségviselőinek asszisztálásával és tagjainak segítségével történt. Hagyomány, hogy minden jelöltnek keresztapja, vagy keresztanyja van, aki ajánlotta a lovag-, vagy dámajelöltet a Rend tagjai közé és aki felelősséget vállal az adott személyért. A felavatott lovagokat ezentúl megilleti a "Sir" megszólítás, a hölgyeknek a "Lady" titulushoz van joguk a keresztnevükhöz kapcsolva, a Nagymester elsőként így szólítja meg az új lovagot. A Lovagrendbe bekerülhetnek a gyermekek is, akiknek legalább egyik szülője tagja a Rendnek: ők apród, vagy apródkisasszony titulust kapnak az avatással. Ezúttal egy apród avatására került sor.

   

Előléptetések és kitüntetések:

Az avatás után következett az előléptetések bejelentése, valamint az érdemérmek és kinevezések átadása: a Lovagrend a kiemelkedő munkát végző tagjait részesíti ebben az elismerésben. Ezzel véget ért az avatási ceremónia, s a zene hangjára a résztvevők – betartva a Rend hierarchikus szabályait – kivonultak a csodás parkba, ahol a Rend új lovagjai és dámái fogadták a gratulációkat, valamint a hivatalos fotózás zajlott.

       

 

 

Gálavacsora és Bál

Az avatási ceremónia után a résztvevők visszautaztak Budapestre a már hagyománnyá vált esti program helyszínére.

A Marriott Hotel fantasztikus kilátást nyújtó báltermében került megrendezésre a 21. Nemzetközi Lovag és Testőr Bál.

A lovagok és dámák elegáns estélyi ruhájukon már viselték a lovagi jelképeket, s itt vették át a Rend új tagjai hivatalos diplomájukat és tagsági igazolványukat, s az avatáson aláírt lovagi esküt is. Nagyszerű vacsora, zene, és tánc várta a vendégeket, akik ezen a bálon is hajnalig szórakoztak.

   

Évforduló Málta történetében:

A terem közepére betolták az erre az alkalomra készült, a Rend címereivel díszített óriási méretű tortát, amellyel megemlékeztünk arról, hogy V. Károly spanyol király 485 évvel ezelőtt, 1530. július 24-én Castelfranco di Emilia-ban a Szent János Lovagrendnek adományozta a Máltai szigeteket és az észak-afrikai parton lévő Tripolit, felruházva nemes és szabad feudum örökös jogával, s az ajándékozás aktusát pápai bulla erősítette meg.

    

A Rend örökös kötelessége volt, hogy Spanyolország királyának és utódainak, a Szicíliai királyoknak, - jelképes tiszteletük kifejezéseként - minden évben, Mindenszentek napján egy máltai sólymot ajándékozzanak.

Ettől kezdve nevezték a Jeruzsálemi Szent János Rend Lovagjait Máltai Lovagoknak és Máltát, a szigeteivel együtt önálló lovagi államként ismerték el a világon. (N.b: A szuverén lovagi állam 1798-ban veszítette el területét, miután Napóleon elfoglalta Máltát és a lovagok távozásra kényszerültek. 1308-ban megszerzett szuverenitása azonban soha nem szűnt meg.)

Az avatásról készült videók megtekinthetők a YouTube-on az alábbi linkekre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=hB6PV1VyFPQ&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?v=zad3etO8EaA&feature=em-upload_owner

2015. július 14.