Members Entrance
 
 

   
 
 
Calendar
 
 
 
 
A Máltai Lovagrend (KMFAP) nemzetközi avatási ceremóniája Szlovákiában
 

A lovagavatás mindig nagy jelentőségű esemény volt a Máltai Lovagrend történetében és a lovagjelölt életében, egyaránt. Ezen a napon a posztuláns neve - érdemei alapján - bekerül a közel 1000 éves lovagrend aranykönyvében őrzött lovagok névsorába. Fontosságát, kivételes mibenlétét hangsúlyozandó, az avatási szertartás rendszerint különlegesen ünnepélyes körülmények között és a hagyományokhoz hűen történik.

Rendünk megőrizte ezt a tradíciót, ezért választottuk immáron másodszor is az avatás helyszíneként a pompás Chateau Béla kastélyt, Szlovákiában.  

2012. június 22-23-án a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Magyar Nagyperjelsége és a Szlovák Perjelség szervezésében a 19. lovagavatásra került sor, 3 kontinensről, 20 ország képviselőinek részvételével. Ez alkalommal is Szent János rendi lovagokat, vagy ismertebb nevén Máltai lovagokat és a Rend katonai szárnyát képező Szuverén Ciprusi Rend, más néven a Kard és Csend Lovagjai leendő tagjait ütöttük lovaggá.

Június 22-én, pénteken a Pro Deo State University vezetőségi ülésével kezdődtek a lovagi események. (Az erről szóló cikk itt olvasható: http://www.kmfap.hu/index.php?article_id=546)

A délután folyamán, ezen a különösen meleg nyári napon, egymás után érkeztek a lovagjelöltek családjukkal, rokonaikkal, barátaikkal a hűs parkkal körülvett kastélyba.

Az elhelyezkedés és regisztráció után 17.00 órakor kezdődött a lovagjelöltekkel való találkozó, amelynek hagyománya a lovagi régmúltba nyúlik vissza. Akkor „Watch of Arms” néven tartotta számon a lovagi emlékezet, aminek az volt a szerepe, hogy az avatást megelőző este a lovagok minden tekintetben felkészüljenek a másnapi nagy eseményre. Miközben megtisztították fegyvereiket és rendbe hozták külső megjelenésüket, megfürödtek, tiszta ruhát vettek fel, lelkileg teljesen ráhangolódtak a rájuk váró különleges élményre, amelyben csak a kivételezettek részesülhettek. Átgondolták addigi életüket, tetteiket, gondolataikban elmélyülve, lelkileg megtisztulva várták a másnapot, gyakran reggelig virrasztva. s tudták, hogy ettől a naptól kezdve megváltozik az életük. Tudták, hogy ezentúl életük minden pillanatában méltónak kell lenniük a lovagi eszméhez, amivel azonosultak.

Ezt a fontos lovagi hagyományt idézzük fel minden avatás előtti esten, természetesen a mai kor igényeihez igazodva. A Nagymester találkozott a lovagjelöltekkel, megismerte őket és beszélt nekik a lovagi lét lényegéről a XXI. században. Nagyon érdekes dolgokat mesélt el a lovagok dicső múltjából és hétköznapi életükből, kiegészítve a jelöltek által előzetesen megszerzett ismereteket. H.M.E.H. Prince José Cosmelli nagymester egyenként bemutatta a posztulánsokat, s átnyújtotta a jelöltségüket igazoló diplomát. A Magisztrátusi Gárda új tisztségviselői ugyancsak itt vették át a kinevezési diplomájukat és egyen-ingüket a Nagymestertől és helyettesétől.

     

Rövid elmélkedés következett a jelöltek részére a kastély vadásztermében, ahol megtörtént a lovagi rekvizitumok és jelképek bemutatása is, amelyet az avatáson használnak, illetve amelyet megkapnak a felavatottak.

  

A múltban is különleges vacsora zárta a lovagi találkozót, így történt ez most is. A kastély dísztermében gyönyörűen terített asztalok várták a jelölteket és a Lovagrend tagjait. A gálavacsora jó hangulatban zajlott, finom ételeket és borokat szolgáltak fel, s közben szólt a zene.

    

A vacsora végén behozták a Rend címereivel díszített óriási méretű tortát, amellyel a Lovagrend és a Lovagi állam állami ünnepét, június 24-ét, Szent János napját, - egyúttal a nyári napfordulót - köszöntötték a jelenlévők. A nyári meleg kicsalogatta az embereket a teraszra és a parkba, ahol a holdfény varázslatos hangulatot teremtett a beszélgetésre vágyóknak. Jóval éjfél után ért véget a vigasság, tánc és zene.

Felvirradt a szombat reggel, amelynek első programja a római katolikus mise volt Monsignore Ladislaus a Lovagrend káplánja és Monsignore Fabio Fabbri koncelebrálásával. Lovagrendünk többvallású, a misét a római katolikus vallású lovagjelöltek részére szerveztük a kastély megindító hangulatú kápolnájában.

  

 Eközben nagyon intenzíven zajlott a készülődés és rendezkedés: az avatás helyszínének, az „Orangerie” terem díszítése: zászlókkal, virágokkal, lovagi jelképekkel láttuk el az önmagában is impozáns termet, ahol lassan gyülekeztek a meghívott vendégek és a várakozás alatt már hallhatták Kegye János pánsíp művész szép játékát, aki az avatási események szünetében klasszikus darabokat adott elő.

11.00 óra után néhány perccel a ceremóniamester bejelentését követően elkezdődött az avatási szertartás az ünnepélyes bevonulással, zenei aláfestéssel: az élen lovagjelöltekkel, utánuk a Rend dámái és lovagjai, illetve a KMFAP társult tagja, az Ordo Hungariae Rend Nagymestere, Sir Király Csaba. A baráti rendek képviseletebén megkülönböztetett tisztelettel köszöntöttük Őexc. Max J. Ellul urat, a Jeruzsálemi Szent Lázár Kórházi Rend Nagykancellárját, a ceremónia egyik díszvendégét.

  

Ezt követően a Rend különböző vallási vezetőit és a nyelvi perjelségek, és nagyperjelségek vezetőinek érkezését jelentette be a ceremóniamester. A Rendi állam államtitkárai, miniszterei és a Rend káplánja után a legmagasabb rangú tisztségviselők zárták a sort: H.G. Popper György a Nagymester általános helyettese, majd H.M.E.H. Prince José Costa Da Veiga Cosmelli Nagymester és felesége Princess Isabel.

  

A Máltai és a Ciprusi avatási kardot, s a nemzeti zászlókat hordozó lovagok vonultak be a terembe, majd a szlovák, a magyar és a Máltai Lovagrend himnusza hangzott el, az utóbbi Sir Joey DeMaio amerikai lovagtársunk kiváló nagyzenekari hangszerelésében.

A Nagymester üdvözlőbeszédében köszöntötte a megjelent diplomatákat és a vendégeket, köztük Ing. Peter Lednár urat, Zlaté Moravce (Aranyosmarót – Szlovákia) város polgármesterét és az Ahmadiyya szervezet képviseletében megjelent tisztségviselőket.

Minden avatás alkalmával megemlékezünk az elhunyt lovagjainkról és imádkozunk a beteg lovagtársaink egészségéért. Schubert – Ave Maria c. szerzeménye ad ehhez megfelelő hangulatot, Lívia Ághova, a Prágai Operaház szopránénekesének előadásában, akit a ceremónián a Nagymester a Rend dámájává avatott. 

A jelöltek avatása előtt a Nagymester átnyújtotta Őexc. Albino Malungo nagykövet úrnak, aki Szöulban képviseli hazáját, Angolát, a Máltai Lovagrend kitüntetését, a Máltai Nagykeresztet.

A Lovagrend hivatalos nyelve az angol, ezért érthető módon a Nagymester lovagjelöltekhez szóló beszéde angol nyelven hangzott el, amit a jelöltek figyelmesen hallgattak. Beszédében a Rend legmagasabb rangú vezetője kifejtette, hogy a lovaggá válás egyik legfontosabb feltétele a humánus értékrend. Lovagnak lenni komoly kötelességekkel járó megtiszteltetés, amely megváltoztatja az egyén életét. A munka ezután kezdődik, s elvárható minden tagtól a lovagrend humanitárius munkájában való aktív részvétel. A beszéd után a Nagymester felkérte a vallások képviselőit, hogy áldják meg a lovagi jelképeket és az avatási rekvizitumokat, amelyeket a jelenlévő apródok és lovagok, illetve dámák tartottak kezükben.

A Tosca imájának nagy áriája után megkezdődött az avatás aktusa, miután a pódiumhoz elhelyezték a térdelőzsámolyt. Ezúttal hat új Máltai lovagot és két Máltai dámát, illetve három új Ciprusi lovagot avatott a Nagymester, akik a következő országokból származnak: Csehország, Franciaország, Monaco, Mauritánia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország. Hagyományos módon az avatás a Máltai Lovagrend tisztségviselőinek asszisztálásával és tagjainak segítségével történt, amelyben részt vettek az Ordo Hungariae tagjai is. Mint ahogy azt a tradíciót is megőrizte a Rend, hogy minden jelöltnek keresztapja vagy keresztanyja van, aki ajánlotta a lovag-, vagy dámajelöltet a Rend tagjai közé és aki felelősséget vállal az adott személyért.

        

A Rend tagjai számára igen fontosak a jelentéssel bíró lovagi szimbólumok, amelyek viselése lelki töltést és erőt ad, és hozzájárul a lovagi identitás kialakulásához: A legfontosabb a fehér Máltai kereszt – a szeretet, hit és jótékonyság szimbóluma, amely pajzsul szolgál, megvéd és üdvözít, nyolc csúcsa a nyolc boldogságot jelképezi, és a lovagi erényeket. A piros színű palást – a lovagi testvériség jelképe, amelyet büszkén viselnek a Rend tagjai, minden hivatalos eseményen. A kard, amellyel az avatás történik – az erkölcsi erő, a hatalom, a béke és igazságosság jelképe. A sarkantyú, amivel megérintik a térdelő jelölt sarkát, - a lovagok lovas múltjára emlékeztet.

A felavatott lovagoknak ezentúl jár a nevükhöz tartozó "Sir" megszólítás, a hölgyeknek a "Lady" titulushoz van joguk, a keresztnevükhöz kapcsolva, ahogy a Nagymester minden személy esetében elsőként így szólította meg az új lovagot és dámát, miközben testvéri ölelésben részesítette.

A Lovagrendbe bekerülhetnek a gyermekek is, akiknek legalább egyik szülője tagja a Rendnek: ők apród, vagy apródkisasszony titulust kapnak az avatással. Ezúttal egy fiúgyermeket avattak Máltai apróddá. S a Szuverén Ciprusi Rend újkori történetének fontos eseményeként felavatták a legelső ciprusi apródot is, aki a Kard és Csend lovagjainak táborához fog tartozni.

 

Az avatás után következett a kitüntetések átadása és az előléptetések bejelentése: a Lovagrend kiemelkedő munkát végzett tagjait részesíti ebben az elismerésben. Az új lovagok elfoglalták a helyüket az első sorban, már viselve a tűzpiros Máltai köpenyt, rajta a fehér nyolc-csúcsú keresztet, illetve a kék ciprusi köpenyt, rajta ugyancsak a Máltai kereszttel. Ezzel véget ért az avatási szertartás, s a zene hangjára a résztvevők - betartva a Rend hierarchikus szabályait - kivonultak a csodás parkba, ahol a Rend új lovagjai és dámái fogadták a gratulációkat, valamint a hivatalos fotózás zajlott.

   

Az avatási ceremónia után a résztvevők visszautaztak Budapestre a már hagyománnyá vált esti program helyszínére. A Marriott Hotel fantasztikus kilátást nyújtó báltermében került megrendezésre a 15. Nemzetközi Lovag és Testőr Bál.

 

A lovagok és dámák elegáns estélyi ruhájukon már viselték a lovagi jelképeket, s itt vették át a Rend új tagjai diplomájukat és tagsági igazolványukat, s az avatáson aláírt lovagi esküt is. Nagyszerű vacsora, sok szórakoztató program, zene, tánc várta a vendégeket, akik ezen a bálon is hajnalig szórakoztak.

         

Az avatásról készült vágott videó 3 részben megtekinthető a YouTube-on az alábbi linkekre kattintva:

illetve a KMFAP Facebook oldalán: