Members Entrance
 
 

   
 
 
Calendar
 
 
 
 
A Máltai Lovagrend (KMFAP) 22. nemzetközi avatási ceremóniája Chateau Béla – Szlovákia 2014. május 16. péntek - ELSŐ NAP
 
A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) 22. avatási ceremóniája

2014. május 16-17.
Chateau Bela – Szlovákia

1. nap

Az évszakhoz képest hűvös, de napsütéses idő fogadta az avatásra érkezőket a szlovákiai Bela kastélyba, ahol Lovagrendünk nagy örömmel tartja avatásait, s lovagjaink már szinte otthon érzik magukat.

Minden feltétel adott ezen a csodálatos helyen: pompás körülmények, meghitt hangulat, hozzáértő személyzet, udvarias kiszolgálás és nagyszerű konyha; mindez hozzájárul a színvonalas avatáshoz.

 A Máltai Lovagrend és a Szuverén Ciprusi Rend avatási rendezvénysorozata 2014. május 16-án, péntek délután kezdődött, és időrendben az alábbiak szerint zajlott:


Őexc. Tadeusz Kaczor – a Szent György, a Mártír Lovagrend Nagymestere
találkozása a rend magyar tagjaival


Az egyik gyönyörű szalonban gyülekeztek a Szent György, a Mártír Lovagrend magyarországi tagjai, s várták Őexc. Tadeusz Kaczor Nagymester érkezését Lengyelországból.
A Nagymester úr felhasználva a Máltai lovagavatáson való részvételét, szűkkörű megbeszélésre hívta a Rend Magyar Nagyperjelségének vezetőit, azzal a céllal, hogy megismerkedjen a területi vezetőkkel. Tájékoztatót tartott a Rend rendkívül dinamikus fejlődéséről, nemzetközi jelenlétéről, az utóbbi időszak legfontosabb eseményeiről és elismeréssel beszélt a két lovagrend hagyományosan jó, régmúltba nyúló kapcsolatáról és együttműködéséről.

    

Találkozás az ENSZ delegációval

Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a kastély Gobelin szalonjában fogadhattuk az albán-indiai ENSZ delegációt, akik Budapestről látogattak el hozzánk egy baráti találkozóra, Sir Dr. Milesz Sándor és Sir Borbáth Attila máltai lovagok szervezésében. A delegációban két nagy formátumú, a nemzetközi politikában nagyra becsült személyiséget köszönthettünk. Indiából Dr. Madhu Krishan urat, Mahatma Ghandi szellemi örökösét, az Academy of Universal Global Peace alapítóját és elnökét; Albániából Dr. Shefki Hysa nagykövet urat, a Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) kormányzóját és kíséretét fogadták a KMFAP legmagasabb rangú vezetői:
H.M.E.H Prince José Cosmelli, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Nagymestere, a Rendi Állam elnöke és H.G. Prof. George Popper, a Nagymester Általános Helyettese, a Szuverén Ciprusi Rend Nagykancellárja, a Rendi Állam miniszterelnöke.

  

  

  

  

  A jó hangulatú megbeszélésen a felek részletes bemutatkozását követően a további együttműködés lehetőségeiről is szó esett. Majd a vendégeket átkísérték a lovagi gyűlés helyszínére, ahol már várakoztak a Máltai és Ciprusi lovagjelöltek és a Rend tagjai.


„General Chapter of Knights and Postulants” – Lovagi Gyűlés

Az ENSZ delegáció is teljes létszámában helyet foglalt a teremben, s a lovagi gyűlés azonnal elkezdődött. A Lovagrend himnuszának elhangzása után Sir Czapáry-Martincsevics András, Máltai lovagnagytiszt, Észak-magyarországi Bailiff tartott vetített prezentációt az elmúlt évben lovagrendi szinten szervezett és a nemzeti perjelségekben történt eseményekről és részletesen beszámolt a tagjaink által végzett nagyon jelentős humanitárius tevékenységről és akciókról, különös tekintettel a FEMERAID munkájára és szervezeti fejlődésére. A prezentáció egyes részeihez fűzött kiegészítések, megjegyzések és magyarázatok által minden résztvevő képet kapott a lovagrend életéről és tevékenységéről, továbbá humánus értékrendjéről, a tavalyi év tükrében. A külföldi vendégek is nagyra értékelték a gazdag és tartalmas információkat, amit az is alátámaszt, hogy a látogatás tervezett idejét közel másfél órával megtoldották, s ennek nagyon örültünk. Dr. Madhu Krishan úr, aki a béke és barátság elhivatott és fáradhatatlan szószólója a világon, szép gesztusként megáldotta a jelenlevőket.

   

   

   

A vendégek távozása után Prince Jose és Sir George köszöntötte a jelölteket és a lovagokat, dámákat. A jövő feladatairól szólva arra kérték a jelenlévőket, hogy elkötelezetten kövessék a Rend eszmeiségét, a célok és az eredményes munka érdekében.
Majd a posztulánsok bemutatkozása következett a Lovagi Gyűlés keretén belül. Nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a jelölteket és jóleső érzés volt meggyőződni arról, hogy a Rend ezúttal is nagyon értékes tagokkal bővül.


„Watch of the Arms” – Lovagi Virrasztás


A Lovagi Virrasztás hagyománya a Szent János Rend lovagjainak régmúltjába nyúlik vissza, amikor az avatási ceremónia előtti estén a jelöltek átgondolták életüket, meditáltak és gyakran éjjel is virrasztva várták a másnapot, amely megváltoztatta az életüket. Az elmélyült és megilletődött hangulaton túl, gyakorlati jelentősége is van ennek az eseménynek, hiszen a Nagymester úr, és Általános Helyettese az avatandókat némileg vizsgáztatják is a lovagi ismeretekből.

  


A jelöltek megismerik a Rend vezetői szemléltetve előadott magyarázatából a jelképek történetét és jelentését. Azt, hogy mit jelent az Amalfiból származó nyolc-csúcsú kereszt, ágai milyen erényeket jelenítenek meg és miért ez a Lovagrend legfőbb szimbóluma. A lovagi kereszt, mint pajzs védi meg viselőjét.
Az asztalon helyet kapott több vallás szentírása és Arany János féltve őrzött bibliája, mert Lovagrendünk többvallású és nem diszkriminálunk vallási alapon. Az emberi kvalitás, a humánus értékrend, az emberekért végzett önkéntes és áldozatos munka, a teljesítmény teszi nemessé az embereket és ez alapján ítéljük is meg őket.
A lovagi palástok (vörös a Máltai, kék a Ciprusi) látványos jele a lovagokon, a testvériség jelképe. Akit egyszer lovaggá ütöttek a tettei és érdemei alapján, az mindig lovag vagy dáma marad. A lovaggá fogadás eszköze mindig a kard volt, amely a hatalom és az erő jelképe. A kard hármas érintése fontos része a szertartásnak. Régen a lovagi identitást a kard jelképezte, amellyel harcoltak, megvédték a rászorulókat és elhárították a veszélyt és a rossz szándékot.
Az avatási ceremónia egyik eszköze az arany sarkantyú, amellyel az avatandó cipőjének sarkát megérintik. Ez szimbolikus gesztus, amely utal a lovag egykori lovas mivoltára, amikor a csizmáján sarkantyút viselt. A lovagjelöltek különböző nyelveken megkapják a Lovagi Tízparancsolatot, amely évszázadok óta változatlan erkölcsi követelményeket állít a jelöltek elé. Ez része a lovagi fogadalomnak, eskünek is, amelyet a leendő lovag az avatáson ír alá és ezzel tesz tanúbizonyságot, hogy elkötelezett a lovagi eszme iránt.
A Rend vezetői ezúttal is többször hangsúlyozták, hogy mi a lovagok kötelessége és mi az elvárás velük szemben.


Gálavacsora

Elegáns gálavacsora várta a résztvevőket a lovagi virrasztás után, kiegészülve a családtagokkal, a kastély máltai zászlókkal, jelképekkel és virágokkal gazdagon feldíszített, gyönyörű termében. Majd a lovagi torta felvágása után zene, tánc és barátságos beszélgetések teremtettek jó hangulatot, előrevetítve a másnapi avatás élményét, amely ünnepélyességével és különlegességével kétségtelenül egyedülálló esemény az ember életében.