Members Entrance
 
 

   
 
 
Calendar
 
 
 
 
A Máltai Lovagrend (KMFAP) 23. nemzetközi lovagavatási ceremóniája, Chateau Béla – Szlovákia 2014. október 18.
 

Az avatási ceremóniáknak hagyományos protokollja van a történelmi kezdetektől fogva, ennek szellemében került sor 2014. október 18-án (szombaton) Szlovákiában, a Chateau Béla termeiben a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetség (KMFAP) Magyar Nagyperjelsége és Szlovák Nagyperjelsége szervezésében a 23. lovagavatásra.

Ezúttal az esemény teljes egészében ezen a csodálatos helyszínen zajlott. Kora délután folyamán minden résztvevő megérkezett és a kastély szobáiban való elhelyezkedés után megkezdődtek a szigorú forgatókönyv szerinti programok.

„General Chapter of Knights and Postulants” – Lovagi Gyűlés

Először a Lovagi Gyűlésen találkoztak a Rend vezetői, és a lovagjelöltek. Ez jó alkalom arra, hogy a posztulánsok megismerjék a szokásos prezentáción keresztül a Lovagrend szervezeti felépítését, vezetőit, az elmúlt egy év főbb nemzetközi eseményeit, különös tekintettel a humanitárius munkára.

Majd következett a lovagjelöltek bemutatkozása, amelyben a lovagi tagságra ajánló lovagrendi tagok is részt vesznek. Hiszen ők vállalják a keresztapa, illetve keresztanya szerepét a leendő lovag felett.

  

   

Az avatási ceremóniát ezúttal megtisztelte jelenlétével a Lazarus Union / CSLI szervezetének magas rangú delegációja, Őexc. Senator h.c. Wolfgang Steinhardt, a CSLI Elnöke – Nagymester vezetésével, továbbá H.E. Christoph Ptak, a Lazarus Union alelnöke, Nagykancellár, Chev. Hannes Hochmuth, a CSLI alelnöke és Chev. Josef-Maria Gebel, főauditor. Itt került sor a CSLI és a FEMERAID International (a KMFAP nemzetközi humanitárius szervezete) közötti együttműködési megállapodás aláírására.

A CSLI elnöke és H.M.E.H. Prince José, a KMFAP Nagymestere látták el kézjegyükkel az együttműködést rögzítő dokumentumot.

  

„Watch of the Arms” – Lovagi Virrasztás

A lovagjelöltek innen levonultak a kastély lovagi jelképekkel feldíszített Vadásztermébe, ahol a Lovagi Elmélkedés (Virrasztás) aktusában volt részük. Ez egy nagyon régi lovagi szokás, amely az avatást megelőzően vár a jelöltekre, ezalatt megismerik a lovagi jelképeket és szimbolikus jelentésüket, valamint különböző nyelveken megkapják a Lovagi Tízparancsolatot, amely része a lovagi fogadalomnak, eskünek is és amely évszázadok óta változatlan erkölcsi követelményeket állít a posztulánsok elé, továbbá a Nagymester szavai nyomán átgondolják, hogy hamarosan milyen fontos esemény történik az életükben.

  

  

Szentmise a Chateau Béla kápolnájában

  Ezt követte a kastély kápolnájában Monsignor Ladislaus (Sir Szakál László) pápai káplán, a Lovagrend káplánja által és Sir Kertész Bakos Ferenc által celebrált szentmise, katolikus vallású lovagjaink részére.

Rendünkben a tagok nem csak különböző országokból származnak és különböző nemzetiségűek, ahogy ez a Jeruzsálemi Szent János Rendet alapításakor is jellemezte, de különböző vallásúak is.

Ez a tolerancia azóta is a Rend egyik eszmei sarokköve, a lovagi eszmény tisztelete, és a humánus értékrend – minden tagunktól megkövetelt elvek mellett.

   

A 23. nemzetközi avatási ceremónia

17.00 órakor minden készen állt az ünnepélyes lovagavatás megkezdésére: a gyönyörűen berendezett és feldíszített Orangerie, majd felsorakoztak a lovagjelöltek, családtagjaik és a vendégek elfoglalták helyüket a teremben.

Az esemény szervezésében, lebonyolításában résztvevő és irányító, nagy gyakorlattal rendelkező nemzetközi csapat várta a harsona megszólalását és ezzel megkezdődött a ceremónia és az ünnepélyes bevonulás: a jelöltek, a lovagok és dámák után a Rend tisztségviselői a rangok emelkedő sorrendjében, a Máltai Lovagrend és a Szuverén Ciprusi Rend avatókardjai, majd a szlovák, magyar, ciprusi és Máltai szövetségi zászló vonult be, s ennek megfelelően elhangzott a szlovák, a magyar himnusz, amelyet a KMFAP zenekarra hangszerelt himnusza követett.

            

  

  

  

     

  

   

 

Az eseményen ismét üdvözölhettük a Szent György, a Mártír Lovagrend delegációját, élén Őexc. Hon. Major General Tadeusz Kaczort, a Rend Nagymesterét és Őexc. Pawel Michalak urat, a Lengyel Nagyperjelt, a FEMERAID International Poland igazgatóját, a FEMERAID International Európa igazgató helyettesét.

A Római Sas Rend is magas rangú vezetőivel képviseltette magát: Sir Giacomo Spartaco Bertoletti (Olaszország), Prof. Vladislav Kirilovsky és Mr. Sergey Kosorotov (Lettország).

Ezen az avatáson 14 ország lovagjai és meghívottai voltak jelen, ahogy a nagymesteri díszemelvény mögött elhelyezett zászlók utaltak rá.

Az avatást – a szokásoknak megfelelően – az alkalomra összeállított zenei műsor gazdagította, Lady Ágh Lívia, a Prágai Operaház világhírű magánénekese, Kristó Zsófia fuvola és Rendes Péter gitár szólisták közreműködésével.

A Nagymester a vendégekhez intézett üdvözlő beszédében többek között a Lovagrend munkájáról és eredményeiről beszélt.

Soha nem maradhat el a megemlékezés az elhunyt lovagtársainkról és azokról, akik betegséggel küzdenek. Nekik szólt ezúttal is az Ave Maria – Lady Lívia előadásában, s ezzel kívántunk minél gyorsabb felgyógyulást és a Rend munkájához való visszatérés lehetőségét.

Majd kitüntetéseket adott át a Nagymester: 1. Őexc. Wolfgang Steinhardt, a Lazarus Union elnökének a Szuverén Ciprusi Rend Lovagparancsnoki keresztjét 2. Sir Giacomo Spartaco Bertoletti, a Római Sas Rend képviselője a Szuverén Ciprusi Rend Gyémántokkal díszített Arany Nagykeresztjét.

   

A Nagymester a jelöltekhez szólt közvetlenül az avatás előtt. Beszédében a tolerancia fontosságára és a világban zajló ezzel ellentétes folyamatok generálta növekvő veszélyekre hívta fel a figyelmet. S idézte a Mahatma Ghandi által megfogalmazott Hét Társadalmi Főbűnt, amelyek elkerülésére kell törekednie az igazi lovagi elvek követőinek.

Lovagtársaink asszisztálása mellett került sor az avatásra, miután Sir Ladislaus, minden vallás nevében megáldotta a lovagi jelképeket, amelyeket felavatáskor a jelöltek megkaptak és a továbbiakban viselhetnek. A lovagi eskü aláírása, a zászló előtt csókkal tisztelgés után a jelöltek, keresztapjuk kíséretében járultak a Nagymester elé, s a hagyományos három kardérintés formailag is lovaggá nyilvánította őket. Kilenc új taggal bővült Máltai Lovagrendünk, köztük egy dámával, valamint öt új taggal bővült a Szuverén Ciprusi Rend – Kard és Csend Lovagjai. S egy új damsel (apródkisasszony) lett tagja a Szuverén Ciprusi Rendnek.

Az avatások végén az előléptetések következtek azon lovagtársak esetében, akik kiemelkedő munkát végeztek a Lovagrend érdekében, embertársaink javára, s ezzel váltak méltóvá magasabb lovagi rangra.

   

Az avatási ceremónia végén a ceremóniamester köszönetet mondott a Lovagrend nevében a lovagoknak és dámáknak azért az önzetlen és hatékony segítségért, amelyet a szervezés és a lebonyolítás során nyújtottak. Az új lovagok fogadták a gratulációkat a Rendi elöljáróktól, a Lovagrend tagjaitól és természetesen családtagjaiktól.

Gálavacsora és Bál

A lovagavatási ceremónia végeztével, és egy kis pihenő beiktatásával, rövidesen elkezdődött a Gálavacsora.

   

A kastély szalonjaiban elhelyezett asztaloknál foglaltak helyet a lovagok és a dámák családtagjaikkal, barátaikkal.

A lovagi diplomák, lovagi igazolványok és az aláírt eskü kiosztása után a terembe érkezett a lovagi torta, amelyet Lady Lívia csodálatos éneklése mellett vágtak fel.

 

   

    

Az est hangulatát zene tette még élvezetesebbé, néhány lovagtárs zenei közreműködése igazi meglepetést okozott.

    

    

Hajnalig tartott az ünneplés, hogy majd helyére lépjen a humanitárius munka a rászorulók megsegítésére, amely a Lovagrend legfontosabb tevékenysége, s ez igazolja létjogosultságát a XXI. században is.

2014. november 10.